Noutati pentru clienti

Imprimare

Una dintre nevoile umane fundamentale este nevoia de apartenență. Indiferent de vârstă, sex, mediu de proveniență sau categorie socio-profesională, oricare ar fi stilul de viață al unei persoane, nevoia de apartenență, alături de cea de comunicare, de acceptare, de securitate etc. sunt vitale pentru "sănătatea" individului și a societății în ansamblul său. Psihologul Henry Tajfel (cel care a dezvoltat teoria identității sociale) consideră că un grup se poate constitui chiar și atunci când membrii nu se cunosc, nu au avut niciun contact, nu au cunoștințe practice despre comportamentul comun al grupului, modul de gândire, atitudine etc., dar cu toate acestea ei acționeaza ca un grup, și încă unul foarte unit atunci când o anumită situație o impune.

 

Și pentru că trăim într-o perioadă în care lupta pentru păstrarea clienților, respectiv pentru loializarea acestora a căpătat noi valențe, vă supunem atenției azi unul dintre instrumentele puțin utilizate la noi, în cadrul managementului fidelizării clienților și anume: cluburile de clienți.

 

Acestea reunesc într-un singur concept, complex și cuprinzător, un ansamblu de măsuri de fidelitate cum sunt: cardurile de clienţi, revistele pentru clienţi şi manifestările de club. Prin calitatea de membru al unui club de clienţi se satisfac nevoile de contacte sociale, apartenenţă, statut, prestigiu, comunciare etc. Aceste cluburi contribuie la consolidarea ataşamentului emoţional, a fidelizării clientului prin oferta de servicii personalizate ce conduc la dezvoltarea unui sentiment de valoare câştigată al clientului.

 

      Conceptul de club poate fi materializat în diferite forme, cele mai des întâlnite fiind:

 

 

Este important în acest context ca, compania să se asigure de omogenitatea membrilor, respectiv să aibă permanent în vedere o abordare diferenţiată a segmentelor de clienţi. Pentru aceasta trebuie să se asigure o ofertă echilibrată şi atractivă de prestări specifice clubului în cauză, pe lângă serviciile de bază.

 

Indiferent de categoria de club selectată, compania trebuie să aibă permanent în vedere pregătirea unui personal calificat pentru interacțiunea cu aceștia, un management eficient și eficace al resurselor și o planificare foarte riguroasă a investițiilor în acest concept de "club al clienților".

 

Vă dorim numai clienți loiali.

 

Succes!

 

 

Corina Rusu